rozciąć


rozciąć
Rozciąć węzeł gordyjski zob. węzeł 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozciąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}rozcinać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}rozciąć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Va, rozciąćzetnę, rozciąćzetnie, rozciąćzetnij, rozciąćciął, rozciąćcięli, rozciąćcięty {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozciąć — dk Xc, rozetnę, rozetniesz, rozetnij, rozciąćciął, rozciąćcięła, rozciąćcięli, rozciąćcięty rozcinać ndk I, rozciąćam, rozciąćasz, rozciąćają, rozciąćaj, rozciąćał, rozciąćany «tnąc rozdzielić na części; przeciąć, rozerżnąć, rozrąbać; także:… …   Słownik języka polskiego

  • przeciąć [rozciąć] węzeł gordyjski — {{/stl 13}}{{stl 33}} rozwiązywać trudny, skomplikowany problem stanowczo, radykalnie {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozcinać — → rozciąć …   Słownik języka polskiego

  • dwoje — D. dwojejga, CMs. dwojejgu, N. dwojejgiem «liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie 2, używany w odniesieniu do osób różnej płci, dzieci i młodych zwierząt oraz do przedmiotów o nazwie używanej tylko w liczbie mnogiej» Dwoje ludzi, dzieci,… …   Słownik języka polskiego

  • porozcinać — dk I, porozcinaćam, porozcinaćasz, porozcinaćają, porozcinaćaj, porozcinaćał, porozcinaćany «wiele czegoś (kolejno) rozciąć albo rozciąć coś w wielu miejscach» Porozcinać splątane sznury. Porozcinać karty książki …   Słownik języka polskiego

  • porozcinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, porozcinaćam, porozcinaća, porozcinaćają, porozcinaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} rozciąć w wielu miejscach; rozciąć (kolejno) wiele czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Porozcinać płótno na kawałki. Porozcinać stronice… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozcinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozcinaćam, rozcinaća, rozcinaćają, rozcinaćany {{/stl 8}}– rozciąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, rozetnę, rozetnie, rozetnij, rozcinaćciął, rozcinaćcięli, rozcinaćcięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gordyjski — Przeciąć, rozciąć węzeł gordyjski zob. węzeł 1. Węzeł gordyjski zob. węzeł 2 …   Słownik frazeologiczny

  • węzeł — 1. książk. Przeciąć, rozciąć węzeł gordyjski «rozwiązać trudną sprawę jakimś radykalnym posunięciem»: Czerwony Obłok ani nie wybrał nowego miejsca, ani też nie godził się na żadną propozycję władz i nadal koczował ze swoim półtoratysięcznym… …   Słownik frazeologiczny